Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  88 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 88 / 166 Next Page
Page Background

302

İ

LMİHAL

17. Hutbeden sonra namaz için k

a

met getirilmesi.

18. Cuma namazını hutbe okuyan kişinin kıldırması.

Hanefîler'in hutbenin sünnetleri olarak kabul ettiği birçok husus Şafiî-

ler‘de hutbenin sahih olmasının şartı olarak görülür.

dd) Hutbenin Mekruhları

Hutbenin sünnetlerini terketmek mekruhtur. Ayrıca, hutbe okunurken ko-

nuşmak ve konuşan birini konuşmaması için uyarmak tahrîmen mekruhtur.

Hatta hatip ile cemaatin dinî meselelerde soru-cevap şeklindeki konuşması dahi

-Hz. Peygamber'den bu yönde bazı uygulamalar rivayet edilmekle birlikte- cami

disiplinini bozacağı gerekçesiyle hoş karşılanmamıştır. Hutbe dinleyenlerin sağa

sola bakmaları, selâm verip almaları da mekruhtur. Hatta Hz. Peygamber'in adı

anıldığı zaman ya sessiz kalmalı ya da içinden salâtü selâm etmelidir. Hutbe

esnasında namaz kılmak dahi mekruhtur.

C) CUMA NAMAZININ KILINIŞI

Cuma günü öğle vaktinde ezan okunur

(dış ezan)

. Camiye girince vakit

uygunsa iki rek‘at tahiyyetü'l-mescid, ardından dört rek‘at sünnet kılınır.

Bu, cumanın ilk sünnetidir. Hatip minbere çıkmadığı sürece bu namazlar

kılınabilir. Ama hatip minbere çıkmış ise, onu dinlemek daha uygundur.

Sonra cami içinde bir ezan daha okunur

(iç ezan)

, arkasından minberde

imam, cemaate hutbe okur. Bu hutbeden sonra k

a

met getirilerek cuma na-

mazının iki rek‘at farzı cemaat halinde kılınır ve imam açıktan okur. Bundan

sonra dört rek‘at sünnet kılınır. Bu dört rek‘at, cumanın son sünnetidir.

Burada yeri gelmişken cuma namazının farz ve sünnetlerinden sonra kı-

lınan dört rek‘atlık "zuhr-i ahîr" namazı ve onun devamında "vaktin sünneti"

adıyla kılının iki rek‘atlık namaz hakkında bilgi verilecek, bundan sonra da

cuma namazının vaktiyle ve cuma namazıyla ilgili bazı fıkhî meselelere

temasla konu tamamlanacaktır.

1. Zuhr-i Ahîr Namazı

. Esasen cuma namazının farzından sonra kılı-

nan sünnet namazın kaç rek‘at olduğu konusunda farklı rivayetler ve buna

bağlı olarak farklı görüşler bulunmaktadır. Ebû Hanîfe'ye göre cumanın far-

zından sonra tek selâmla dört, Şâfiî'ye göre iki selâmla dört, Ebû Yûsuf ve

Muhammed'e göre dört artı iki

(toplam altı)

rek‘at nâfile kılınır. Bazı âlimler,

cumanın farzından sonra kılınacak sünnetin eğer camide kılınacaksa dört,