Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  87 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 87 / 166 Next Page
Page Background

N

AMAZ

301

okuması. 4. Bir mazereti yoksa iki hutbe arasında oturması. 5. İki hutbenin

rükünlerini en az kırk kişinin dinlemesi. 6. Hutbenin namazdan önce okun-

ması ve gerek hutbelerin arasına gerekse hutbe ile namazın arasına başka bir

meşguliyetin katılmaması. 7. Hatibin hadesten ve necâsetten temiz olması. 8.

Hatibin setr-i avrete riayet etmesi. 9. Hatibin erkek olması. 10. Hatibin kırk

kişinin duyabileceği şekilde sesini yükseltmesi. 11. Hatibin imamlığının sahih

olması. 12. Hatibin namazın farz ve sünnetlerini birbirinden ayıracak kadar

bilgi sahibi olması, hiç değilse farzı sünnet olarak bilmemesi. Şâfiîler'e göre de

hutbe için niyet şart değildir.

cc) Hutbenin Sünnetleri

1. Hatibin, hutbe için minbere kolayca ve kimseye eziyet etmeden çıka-

bilmesi için minbere yakın bir yerde bulunması, cumanın ilk sünnetini min-

berin önünde kılması. Böyle yapmaması yani mihrapta veya minbere uzak

bir yerde kılması mekruhtur.

2. Hatibin minbere çıktıktan sonra cemaate dönük olarak oturması ve

okunacak ezanı bu şekilde dinlemesi.

3. Ezanın, hatibin huzurunda okunması.

4. Hatibin ezandan sonra kalkıp, her iki hutbeyi ayakta okuması. Hut-

benin ayakta okunmasının vâcip olduğu yönünde de görüş bulunmaktadır.

5. Hutbe okurken hatibin yüzünün cemaate dönük olması.

6. Hutbeye gizlice eûzü çektikten sonra sesli olarak Allah'a hamd ve

sena ile başlaması.

7. Kelime-i şehâdet okuması ve Hz. Peygamber'e salavat getirmesi.

8. Müslümanlara nasihatte bulunması.

9. Eûzü ile Kur'an'dan bir âyet okuması.

10. Hutbeyi iki bölüm halinde yapması ve iki hutbe arasında kısa bir

süre, ortalama üç âyet okuyacak kadar oturması.

11. İkinci hutbeye de birincide olduğu gibi Allah'a hamd ederek ve Hz.

Peygamber'e salavat getirerek başlaması.

12. İkinci hutbede müminleri af ve mağfiret etmesi, onlara afiyet ve esen-

lik vermesi ve onları muzaffer kılması için Allah'a dua etmesi.

13. İkinci hutbeyi birinciye göre daha alçak sesle okuması.

14. Hutbeyi kısa tutması.

15. Hutbeyi cemaatin işitebileceği bir sesle okuması.

16. Abdestli olması ve avret yerleri örtülü bulunması. Bunların vâcip ol-

duğu da söylenmiştir.